Strona główna » Święty Piotr

Święty Piotr


Images: wys_gor_m.jpgOratorium ŚWIĘTY PIOTR

oparte na tekstach Nowego Testamentu
Muzyka: Janusz Kohut
Adaptacja tekstu: Aleksandra ChrystowskaCzęści oratorium:

1. Uwertura - Kantyk Zachariasza
2. Magnificat
3. Wniebowstąpienie
4. Pięćdziesiątnica
5. Trzy tysiące dusz
6. Uzdrowienie chromego
7. Sanhedryn I
8. Ananiasz i Safira
9. Sanhedryn II
10. Szymon Mag
11. Opowieść Tabity
12. Objawienie na dachu
13. Uwolnienie z więzienia
14. Opoka
    Oratorium ŚWIĘTY PIOTR, oparte na tekstach "Nowego Testamentu", jest utworem przedstawiającym narodziny Nowego Kościoła. Naród izraelski oczekuje Mesjasza, który przyniesie wyzwolenie spod panowania rzymskiego, dlatego też Jezus z Nazaretu przynoszący królestwo "nie z tego świata" zostaje odrzucony. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu apostołowie i uczniowie ze strachu przed represjami zamykają się w Wieczerniku. Dzień Pięćdziesiątnicy przynosi nową rzeczywistość - zesłanie Ducha Świętego. Zawiedzeni i przestraszeni dotąd apostołowie wychodzą na ulice Jerozolimy i odważnie głoszą Ewangelię. Po pierwszym kazaniu Piotra, prostego rybaka, nawraca się 3000 ludzi. Prócz wielu darów Ducha Świętego apostołowie otrzymują także dar mówienia obcymi językami. Piotr staje się jak wyznaczył go sam Mistrz "Opoką, na której zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mat 16,18). Dobra Nowina głoszona przez apostołów rozprzestrzenia się. Pierwsi chrześcijanie pozostają ze sobą w jedności, okazują sobie nawzajem wielką miłość i troskę. Posiadane dobra dzielone są według potrzeb. Prosta nauka, oparta na miłości, jest jednocześnie bardzo radykalna, czego przykładem może być kara poniesiona przez Ananiasza i Safirę za kłamstwo (Dz 5, 1-11).
Treść oratorium odzwierciedla duchową przemianę Piotra, pozostałych apostołów i nawróconych. Pokazuje czas narodzin Nowego Kościoła, prześladowania pierwszych Chrześcijan i ostateczne zwycięstwo Ewangelii.
Prawykonaie oratorium "Święty Piotr" odbyło się 10 pa¼dziernika 2004r w Kościele Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej podczas uroczystego koncertu z okazji Dnia Papieskiego. Było także wykonywane w 2005 roku w Bazylice Opatrzności Bożej w Wilanowie. Koncerty spotkały się z duzym zainteresowaniem ze strony publiczności.

Wykonawcy:
Krystyna Prońko, Ewa Uryga, Marek Bałata, Janusz Szrom
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej
przygotowanie chóru Krystyna Krzyżanowska-£oboda
Bielska Orkiestra Festiwalowa
Piotr Baron - dyrygent