Strona główna » Patronaty i rekomendacje

Patronaty i rekomendacje

Patronat nad projektem sprawują:
- Polski Komitet ds UNESCO
- Prof. Jerzy Kłoczowski - Przewodniczący Polskiego Komitetu ds UNESCO
- Prof. Władysław Bartoszewski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
- Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego
- Prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
- dr Piotr Cywiński - dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, jeden z piętnastu ambasadorów Roku Dialogu Międzynarodowego, Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
- Stefan Wilkanowicz - Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
- Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Warszawy, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju
- ks dr Manfred Deselaers - uhonorowany tytułem Człowiek Pojednania 2000 przyznanego przez Polską Radę Chrześcijanin i Żydów za wkład w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie
- dr Bożena Laskiewicz - współzałożycielka Medical Aid for Poland w Londynie, uhonorowana przez organizację "Świat na tak" za pracę na rzecz dzieci tytułem "Ambasador dobra"

Ponadto projekt uzyskał również honorowy patronat:
- Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza,
- Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego,
- Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Arcybiskupa Sawy,
- Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej Księdza Biskupa Janusza Jaguckiego,
- Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Piotra Kadlèika,
- Przewodniczącego Rady Imamów Muzułańskiego Żwiązku Religijnego w RP Mufiego Tomasza Miśkiewicza.


Projektowi w Londynie patronują ponadto:

- Ryszard Kaczorowski - Prezydent II RP na uchodztwie
- Helena Miziniak  - Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
- książę Jan Żyliński - przedsiębiorca, mesenas sztuki
- Wiktor Moszczyński - działacz na rzecz Polaków w Anglii
Jan Mokrzycki- działacz na rzecz Polaków w Anglii
- LEEBA - London East Ethnic Business Association
- PAFT Polonia Aid Foundation Trust